Poznaj nas

Poznaj nas

Pracownia Inicjatyw Rozwojowych powstała z inicjatywy osób od lat zaangażowanych we wzmacnianie liderów oraz profesjonalizację ich działań.

Łącząc wiedzę, umiejętności i kompetencje osób tworzących Pracownię, towarzyszymy fundacjom, stowarzyszeniom, spółdzielniom socjalnym, spółkom not for profit, by te mogły rosnąć w siłę.

Pomagamy pomysły zamieniać w realnie funkcjonujące firmy społeczne, a przedsiębiorczości społecznej nadajemy ludzką twarz.

Jeśli jesteś przedstawicielem „tradycyjnej” firmy, wesprzemy Cię w przebrnięciu przez zawiłości księgowo-podatkowe, pomożemy „poukładać” zarządzanie w firmie.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?


 • Zarządzanie projektami

 • Zarządzanie organizacją

 • Pozyskiwanie funduszy

 • Prowadzenie księgowości

 • Przygotowanie biznesplanu

 • Rejestracja podmiotu

Skontaktuj się z nami, abyśmy mogli porozmawiać o współpracy!

ZARZĄD PRACOWNI INICJATYW ROZWOJOWYCH

 • Ilona Pietrzak | PREZES

  Zarządzała kilkunastoma projektami na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Menadżer łódzkiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum KLUCZ. Konsultant regionalny ds. zamówień publicznych. Doradca biznesowy podmiotów ekonomii społecznej (nr certyfikatu MPiPS DB_14/2013). Fundraiser. Trener i doradca.
  Absolwentka gospodarki przestrzennej ze specjalnością strategie rozwoju zasobów ludzkich w regionie oraz kapitału ludzkiego w gospodarce opartej na wiedzy. Absolwentka Programu Menedżerowie NGO oraz Akademii Fundraisingu. Redaktor merytoryczny Poradnika „Jak prowadzić biznes społeczny”, współautor „Tylko jeden, a procentuje. Raport nt. mechanizmu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych” oraz Poradnika „MOCni wolontariatem”.

 • Justyna Bartosiewicz | WICEPREZES

  Przedsiębiorca społeczny. Posiada certyfikat księgowy Ministerstwa Finansów (certyfikat nr 56325/2012), zajmuje się przede wszystkim działalnością podmiotów ekonomii społecznej z ujęciu prawnym, rachunkowym i podatkowym. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując wiele lat w Izbie Skarbowej w Katowicach oraz w Urzędzie Miasta Katowice. Pełniła również funkcję członka Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Trener, wykładowca i doradca.
  Absolwentka studiów magisterskich z zakresu finansów publicznych i podatków, kontynuowała edukację na studiach podyplomowych z zakresu rachunkowość, a następnie z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej. Skończyła studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
  Autorka publikacji poświęconych tematyce aspektów prawnych, rachunkowych i podatkowych oraz dotyczących podmiotów ekonomii społecznej i pomocy publicznej.